Kuusitukilla ja kuiduilla hyvä kysyntä

Kuusitukin kysyntä jatkuu edelleen kovana. Positiivista on myös kaikkien kuitu- ja energiapuiden hyvä kysyntä ja hinta.