Kaikkien puulajien kysyntä on jatkunut hyvänä ja etenkin kuitupuun hinnannousu on lisännyt puukaupan määrää. Näkymä kesää kohden on parempi myös tukkipuun osalta.

Energiakriisi on lisännyt energiapuun kysyntää huomattavasti ja vaikuttanut hintaan positiivisesti. Kysytyimpiä energiapuuartikkeleita ovat edelleen hakkuutähde, karsittu ranka ja kokopuu.

Vanhojen turvesoiden, viljelykäytöstä poistettujen peltojen, soramonttujen ja muiden avointen alueiden metsitystukea on ollut mahdollista hakea keväästä alkaen.