Kaikkien puulajien kysyntä ja hinta on tällä hetkellä huipussaan. Energiapuun hinta on ohittanut kuitupuun hinnan. Turpeenkäytön loppuminen kiihdyttää energiapuukauppaa edelleen.

Kaikkien puulajien kysyntä on jatkunut hyvänä ja etenkin kuitupuun hinnannousu on lisännyt puukaupan määrää. Näkymä kesää kohden on parempi myös tukkipuun osalta.

Energiakriisi on lisännyt energiapuun kysyntää huomattavasti ja vaikuttanut hintaan positiivisesti. Kysytyimpiä energiapuuartikkeleita ovat edelleen hakkuutähde, karsittu ranka ja kokopuu.